domain vn

Tên miền .VN

Tên miền quốc gia, phù hợp cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam.

650.000đ
450.000đ/ năm đầu

Được yêu thích
domain com

Tên miền .COM

Tên miền quốc tế, thường được dùng cho các doanh nghiệp.

450.000đ
139.000đ/ năm đầu

domain net

Tên miền .NET

Tên miền quốc tế, phù hợp cho các mục đích chung.

399.000đ
159.000đ/năm đầu

domain org

Tên miền .ORG

Tên miền quốc tế, phù hợp cho các tổ chức, trường học, dự án, cộng đồng.

399.000đ
250.000đ/năm đầu

Bảng Giá Tên Miền

Bảng giá đăng ký mới các tên miền Quốc Tế và Việt Nam phổ biến. Giá tên miền Quốc tế chưa kèm thuế VAT.

domain vn

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ MỚI

GIA HẠN

CHUYỂN VỀ VINASTAR

650.000đ

450.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

460.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            460.000đ

.COM.VN | .NET.VN | .BIZ.VN

GIẢM 200K

550.000đ

350.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

360.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   250.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            360.000đ

.EDU.VN

Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

| .ORG.VN

Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.

|.GOV.VN

Chủ thể phải là Cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước mới được phép đăng ký.

GIẢM 200K

350.000đ

150.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

210.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   100.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            210.000đ

HEALTH.VN 

|.INT.VN

 

Tên miền .int.vn chỉ dành cho các tổ chức quốc tế

|.AC.VN

 

Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.

GIẢM 200K

350.000đ

150.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

210.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   100.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            210.000đ

Tên miền địa giới hành chính

.angiang.vn
.bacgiang.vn
.backan.vn
.baclieu.vn
.bacninh.vn
.baria-vungtau.vn
.bentre.vn
.binhdinh.vn
.binhduong.vn
.binhphuoc.vn
.binhthuan.vn
.camau.vn
.cantho.vn
.caobang.vn
.daklak.vn
.daknong.vn
.danang.vn
.dienbien.vn
.dongnai.vn
.dongthap.vn
.gialai.vn
.hagiang.vn
.haiduong.vn
.haiphong.vn
.hanam.vn
.hanoi.vn
.hatinh.vn
.haugiang.vn
.hoabinh.vn
.hungyen.vn
.khanhhoa.vn
.kiengiang.vn
.kontum.vn
.laichau.vn
.lamdong.vn
.langson.vn
.laocai.vn
.longan.vn
.namdinh.vn
.nghean.vn
.ninhbinh.vn
.ninhthuan.vn
.phutho.vn
.phuyen.vn
.quangbinh.vn
.quangnam.vn
.quangngai.vn
.quangninh.vn
.quangtri.vn
.soctrang.vn
.sonla.vn
.tayninh.vn
.thaibinh.vn
.thainguyen.vn
.thanhhoa.vn
.thanhphohochiminh.vn
.thuathienhue.vn
.tiengiang.vn
.travinh.vn
.tuyenquang.vn
.vinhlong.vn
.vinhphuc.vn
.yenbai.vnp>

GIẢM 200K

350.000đ

150.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

210.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   100.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            210.000đ

.PRO.VN

 

Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

|.INFO.VN

GIẢM 200K

260.000đ

60.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

160.000đ

 
 • Phí duy trì:                                    50.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            160.000đ
Miễn phí

.AI.VN

Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các hoạt động, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

GIẢM 200K

550.000đ

350.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

360.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   250.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            360.000đ

.ID.VN

Dành cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký để sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng.

GIẢM 200K

80.000đ

60.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

72.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   50.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     20.000đ
 • Thuế GTGT:                                   2.000đ
 • Tổng:                                            72.000đ

.IO.VN

Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các ứng dụng công nghệ, nền tảng, dịch vụ trên môi trường mạng.

GIẢM 200K

50.000đ

30.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

42.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   20.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     20.000đ
 • Thuế GTGT:                                   2.000đ
 • Tổng:                                            42.000đ

.NAME.VN

Tên miền THƯƠNG HIỆU dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh, thương hiệu … của tổ chức, cá nhân.
Lưu ý: cá nhân không đăng ký thương hiệu của tổ chức. Tổ chức không đăng ký chiếm dụng tên thương hiệu của tổ chức không liên quan.
Trong quá trình đăng ký tên miền, chủ thể cần bổ sung giải trình lý do và ý nghĩa của tên miền (nếu có).

GIẢM 200K

50.000đ

30.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

42.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   20.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     20.000đ
 • Thuế GTGT:                                   2.000đ
 • Tổng:                                            42.000đ

Tên miền tiếng Việt

Tên miền tiếng việt dành cho đuôi .vn(ví dụ tiên miền.vn)

GIẢM 200K

50.000đ

30.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

42.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   20.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     20.000đ
 • Thuế GTGT:                                   2.000đ
 • Tổng:                                            42.000đ

ĐĂNG KÝ MỚI

GIA HẠN

650.000đ

450.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

460.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            460.000đ

.COM.VN | .NET.VN | .BIZ.VN

GIẢM 200K

550.000đ

350.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

360.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   250.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            360.000đ

.EDU.VN

Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

| .ORG.VN

Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.

|.GOV.VN

Chủ thể phải là Cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước mới được phép đăng ký.

GIẢM 200K

350.000đ

150.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

210.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   100.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            210.000đ

HEALTH.VN 

|.INT.VN

 

Tên miền .int.vn chỉ dành cho các tổ chức quốc tế

|.AC.VN

 

Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.

GIẢM 200K

350.000đ

150.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

210.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   100.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            210.000đ

Tên miền địa giới hành chính

.angiang.vn
.bacgiang.vn
.backan.vn
.baclieu.vn
.bacninh.vn
.baria-vungtau.vn
.bentre.vn
.binhdinh.vn
.binhduong.vn
.binhphuoc.vn
.binhthuan.vn
.camau.vn
.cantho.vn
.caobang.vn
.daklak.vn
.daknong.vn
.danang.vn
.dienbien.vn
.dongnai.vn
.dongthap.vn
.gialai.vn
.hagiang.vn
.haiduong.vn
.haiphong.vn
.hanam.vn
.hanoi.vn
.hatinh.vn
.haugiang.vn
.hoabinh.vn
.hungyen.vn
.khanhhoa.vn
.kiengiang.vn
.kontum.vn
.laichau.vn
.lamdong.vn
.langson.vn
.laocai.vn
.longan.vn
.namdinh.vn
.nghean.vn
.ninhbinh.vn
.ninhthuan.vn
.phutho.vn
.phuyen.vn
.quangbinh.vn
.quangnam.vn
.quangngai.vn
.quangninh.vn
.quangtri.vn
.soctrang.vn
.sonla.vn
.tayninh.vn
.thaibinh.vn
.thainguyen.vn
.thanhhoa.vn
.thanhphohochiminh.vn
.thuathienhue.vn
.tiengiang.vn
.travinh.vn
.tuyenquang.vn
.vinhlong.vn
.vinhphuc.vn
.yenbai.vnp>

GIẢM 200K

350.000đ

150.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

210.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   100.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            210.000đ

.PRO.VN

 

Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

|.INFO.VN

GIẢM 200K

260.000đ

60.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

160.000đ

 
 • Phí duy trì:                                    50.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            160.000đ

.AI.VN

Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các hoạt động, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

GIẢM 200K

550.000đ

350.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

360.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   250.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     100.000đ
 • Thuế GTGT:                                   10.000đ
 • Tổng:                                            360.000đ

.ID.VN

Dành cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký để sử dụng cho các hình ảnh, sản phẩm, thương hiệu cá nhân trên môi trường mạng.

GIẢM 200K

80.000đ

60.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

72.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   50.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     20.000đ
 • Thuế GTGT:                                   2.000đ
 • Tổng:                                            72.000đ

.IO.VN

Dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký để sử dụng cho các ứng dụng công nghệ, nền tảng, dịch vụ trên môi trường mạng.

GIẢM 200K

50.000đ

30.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

42.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   20.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     20.000đ
 • Thuế GTGT:                                   2.000đ
 • Tổng:                                            42.000đ

.NAME.VN

Tên miền THƯƠNG HIỆU dành cho tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh, thương hiệu … của tổ chức, cá nhân.
Lưu ý: cá nhân không đăng ký thương hiệu của tổ chức. Tổ chức không đăng ký chiếm dụng tên thương hiệu của tổ chức không liên quan.
Trong quá trình đăng ký tên miền, chủ thể cần bổ sung giải trình lý do và ý nghĩa của tên miền (nếu có).

GIẢM 200K

50.000đ

30.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

42.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   20.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     20.000đ
 • Thuế GTGT:                                   2.000đ
 • Tổng:                                            42.000đ

Tên miền tiếng Việt

Tên miền tiếng việt dành cho đuôi .vn(ví dụ tiên miền.vn)

GIẢM 200K

50.000đ

30.000đ

 
 • Lệ phí đăng ký:                           110.000đ
 • Phí duy trì:                                   350.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:                  0đ
 • Thuế GTGT:                                              0đ
 • Tổng:                                            450.000đ

42.000đ

 
 • Phí duy trì:                                   20.000đ
 • DVTKQT tên miền năm đầu:     20.000đ
 • Thuế GTGT:                                   2.000đ
 • Tổng:                                            42.000đ

GỢI Ý LỰA CHỌN TÊN MIỀN ???

Một tên miền gây ấn tượng với khách hàng sẽ thuận lợi hơn trong việc quảng bá thương hiệu !!!

 • Tên miền càng ngắn càng tốt
 • Dễ nhớ, dễ phát âm, dễ đánh vần không gây nhầm lẫn về mặt ngữ nghĩa
 • Khó viết sai chính tả khi gõ trên thanh trình duyệt web
 • Không nên chứa dấu gạch nối (-)
 • Nên chứa từ khoá thương hiệu hoặc sản phẩm dịch vụ của bạn
 • Nên đăng ký bao vây các đuôi tên miền phổ biến để bảo vệ thương hiệu của bạn

Tư vấn miễn phí: 0989.48.3456

domain tenmien banner

LỰA CHỌN TÊN MIỀN VIỆT NAM HAY TÊN MIỀN QUỐC TẾ?

VÌ SAO NÊN MUA TÊN MIỀN Ở VINASTAR ?

Nhanh chóng – Hiệu quả

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

▸ Tên miền là địa chỉ của một trang web hoạt động trên Internet, là địa chỉ mà người dùng gõ trực tiếp trên trình duyệt để truy cập vào website bất kỳ. Nói đơn giản, nếu website là ngôi nhà thì tên miền là địa chỉ của nó. Ví dụ như: google.com, facebook.com, vinastar.net
▸ Domain hay còn gọi là tên miền, là tên của một website hoạt động trên internet, tên miền có tác dụng để thay thế 1 địa chỉ IP dài và khó nhớ như: 123.45.67.89 trên internet thành một “Domain Name” hay “Tên Miền” có dạng là abc.com.

▸ Tiếp cận và mở rộng được thị trường. Từ đó hướng tới khách hàng tiềm năng trên intrenet
▸ Giúp tiết kiệm các chi phí về marketing truyền thống như nhân viên tiếp thị, in ấn, phone, fax,…
▸ Tạo một “bộ mặt” hoàn hảo cho doanh nghiệp, giúp tăng lợi thế cạnh tranh.
▸ Cung cấp được đầy đủ tất cả các thông tin cho khách hàng nhanh chóng, đơn giản và tiện lợi nhất.
▸ Giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu của khách hàng nhanh chóng và hiệu quả.
▸ Bạn có thể kinh doanh mà không phải bị giới hạn về khoảng cách, phạm vi địa lý.
▸ Cung cấp được những dịch vụ tiện lợi cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi. phạm vi rộng lớn trong toàn quốc.
▸ Dễ dàng theo dõi hiệu quả kinh doanh, nhận được các phản hồi trực tiếp từ khách hàng.

Khi bắt đầu đăng ký tên miền, bạn cần chuẩn bị một số từ khóa liên quan tới ngành nghề, thương hiệu, sau đó nhập những từ khòa này vào công cụ tìm kiếm tên miền tại VINASTAR để biết được các tên miền nào được phép đăng ký kèm với chi phí rõ ràng.

Hồ sơ đăng ký domain: Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” theo mẫu do Nhà đăng ký tên miền ”.vn” quy định tại Website của Nhà đăng ký, nhưng bắt buộc phải có các thông tin sau:

1) Đối với tổ chức:

▸ Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử.

▸ Thông tin về người quản lý và người quản lý kỹ thuật của tên miền.

▸ Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

2) Đối với cá nhân:

▸ Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.

▸ Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

3) Địa chỉ nhận hồ sơ đăng ký tên miền
Gửi thông tin đăng ký tại VINASTAR hoặc các nhà đăng ký tên miền khác.

Khi bạn đăng ký, mua thành công thì ngay sau đó, bạn cần phải duy trì tên miền trong tối thiểu 1 năm. Ngoài ra, người dùng có thể gia hạn thêm thời hạn sử dụng tên miền ngay sau khi đăng ký. Tên miền phải được duy trì ngay sau khi đăng ký. Thời gian bạn được phép đăng ký mua tối đa là 10 năm, và tối thiểu là 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 25 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền, bạn không được phép đổi nhà đăng ký.

Tuỳ vào khả năng tài chính và lĩnh vực kinh doanh, bạn có thể mua bao nhiêu tên miền tuỳ thích nhưng hãy cố gắng đăng ký hết các đuôi tên miền phổ biến như .VN, .COM.VN, .COM, .NET, … liên quan đến thương hiệu, sản phẩm/ dịch vụ của bạn vì chi phí đăng ký bao vây nhiều tên miền rẻ hơn nhiều việc chuộc lại tên miền hoặc tai hại hơn, để tên miền rơi vào tay đối thủ cạnh tranh.

Tên miền và thương hiệu là hai khái niệm hoàn toàn độc lập với nhau. Tên miền không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong thực tế, thương hiệu bảo vệ công việc kinh doanh trong xã hội thực, còn tên miền bảo vệ thương hiệu trên Internet. Như vậy, đăng ký tên miền có tác dụng bảo vệ thương hiệu của bạn, ít nhất là trên Internet.

Tên miền là duy nhất và theo nguyên tắc: Ai đăng ký trước thì được trước. Chắc chắn không có chuyện 2 người đăng ký trùng một tên miền, nhưng các tên miền “gần giống” nhau về chính tả, ngữ nghĩa thì có thể xảy ra nên bạn mới cần phải đăng ký bao vây các tên miền gần giống để bảo vệ thương hiệu

Hoàn toàn được! Bạn có thể chuyển tên miền từ bất kỳ nhà đăng ký nào về Nhà đăng ký tên miền VINASTAR để quản lý và duy trì sử dụng. Hãy liên hệ hotline: 0989.48.3456 để được hỗ trợ nhanh nhất

▸ Quý chủ thể vui lòng kiểm tra và cung cấp hồ sơ tên miền (bản khai hoặc bản khai điện tử, CMND) nếu thiếu trong vòng 7 ngày kể từ ngày cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc tên miền bị tạm ngưng hoặc thu hồi do không đủ hồ sơ đăng ký, duy trì theo luật định.

▸ Với tên miền quốc tế, theo quy định của ICANN, sau khi đăng ký xong hệ thống sẽ tự động gửi 1 email xác thực thông tin chủ thể. Quý chủ thể vui lòng bấm vào link xác thực trên email để xác thực tên miền. Trong vòng 7 ngày không xác thực, tên miền quốc tế sẽ tự động bị tạm ngưng.

▸ Thực hiện quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử và Thông tư 12/2013/TT-BCT về việc đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử, Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử trước khi đưa website lên mạng.