• Tuyển lập trình viên PHP

    - Có ít nhất trên 1 năm kinh nghiệm với PHP - Đã xây dựng được hệ thống CMS (Admin Control) PHP riêng, Có thể hiểu cách lập trình MVC trong PHP - Lập trình web PHP dự tên các Teamplates bộ phận đồ...

      1  

© 2008 - 2018 Vinastar Ltd - All rights reserved. Designed by Vinastar.net