• Hướng dẫn tạo file Robots.txt cho website tối ưu seo

    File Robots.txt là 1 dạng văn bản chứa các mã lệnh mà người quản trị web tạo ra, nó có tác dụng điều hướng các bots của công cụ tìm kiếm khi vào website của các bạn. Mà cụ thể là nó cho phép...

      1  

© 2008 - 2018 Vinastar Ltd - All rights reserved. Designed by Vinastar.net