Hướng dẫn kích hoạt bản quyền Windows Server 2012 R2 không cần crack

Chỉ cần mở cmd lên và chạy các lệnh sau .

slmgr /ipk D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
slmgr /skms kms-server.woshub.com:1688
slmgr /ato

Bài viết liên quan