DỊCH VỤ EMAIL MIỄN PHÍ

Đăng ký dùng thử email giúp bạn trải nghiệm trước các tính năng, trước khi quyết định mua dịch vụ mail

Kính gửi quý khách hàng.

Để giúp khách hàng am tâm trước khi ký quyết định đăng ký dịch vụ email mất phí của Vinastar.net. Chúng tôi tạo điều kiện để giúp khách hàng có thể sử dụng dịch vụ email dùng thử trong vòng 07 ngày. 

Mục đích để quý khách hàng trải nghiệm các tính năng, sự ổn định của dịch vụ...xem có phù hợp với nhu cầu của công ty hay không.

Gói Email miễn phí:

Chú ý: 

© 2008 - 2018 Vinastar Ltd - All rights reserved. Designed by Vinastar.net